13 mai 2016 ~ 0 Commentaire

สระว่ายน้ำสำหรับเด็กแบบเป่าลม

สามประการ » แบ่งการสาธิตเป็น “สามช่วง » จิอบสํ’’ขอบเลข สามมาตั้งแต่การเปิดตัวแมคอินทอชในวันที่ 24 มกราคม 1984 ที่ฟสินท์ เซ็นเตอร์ (Flint Center) คูเปอร์ทิโน่ (Cupertino) แคลิฟอร์เนีย (California) จิอบราคาสระน้ําเป่าลม โลตัส สํ’บอกกับผู้ฟังของเขาว่า « ในวงการของเรามีสินค้าที่สำคัญอยู่สองตัว เท่านั้น : คือแอปเปีลทู (Apple II) ในปี 1977 และไอปีเอํมพีซี (IBM PC) ใน ปี 1981 แต่ในวันนี้เราจะแนะนำสินค้าที่สำคัญตัวที่สาม นั้นคือแมคอินทอช ซึ่งมันจะกลายเป็นความสิ่งใหญ่อย่างไม่บันยะบันยัง »

 

การบอกให้รู้แบบคร่าวๆ เป็นเสมีอนแผนที่เค้นทางสระน้ําเป่าลมใหญ่ ช่วยให้ผู้ฟังตํดตาม เรื่องราวของคุณไปได้ตลอดโดยไม่หลง ทุกครั้งที่ผมช่วยโค้ชลูกค้าก่อนออก ไปเจอกับสื่อ ผมจะให้พวกเขาสร้างเรื่องราวที่ต้ดตามได้อย่างง่ายๆ ด้วยการ แบ่ง,โครงเรื่องออกเป็นลามหริอมากที,สุดสื่ล่วน แค้วจีงใล่รายละเอียดลงไป เมื่อทำตามน้นักข่าวมักจะจดโน้ตได้อย่างครอบคลุม และเมื่อคุณตกหล่นไป ค้กเรื่องนักข่าวก็จะทวงถามขึ้นมาว่า « เมื่อกี้คุณบอกว่ามีสามเรื่องไม่ใช่หรือ ครับ? ผมได้ยินแค่สองเท่านั้นเอง” การเขียนแผนที่เค้นทางด้วยคำพูดที่ใช้กฎ กลุ่มละสามจะช่วยให้ผู้ฟังของคุณไม่หลงไปไหน ดูภาพประกอบที่ 5.1

 

เป็นที่รู้กันดีว่าเราสามารถจดจำข้อมูลได้เพยงเล็กน้อยเท่านั้นในระยะ เวลาตั้นๅ ความจำตั้นๆ แบบนั้เริยกว่า « ความทรงจำแบบตนตัว (Active Memory) » ในปี 1956 จอร์จสระ น้ำ เป่า ลม intex มีลเลอร์ (George Miller) นักวิจัยของ เบลล์แลบค้ (Bell Labs) ได้ตีพิมพ์บทความคลาลสิกเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งเลข

 

มิลเลอร์ยกตัวอย่างการดีกษาที่บอกว่าคนเรามีปัญหากับการจำตัวเลขเจ็ด ถึงเก้าหลักในระยะสั้น นักวิทยาคาสตร์ร่วมสมัยบอกว่าเราสามารถจดจำ ตัวเลขได้ดีเพียงแค่สามหรอที่หลักเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่จ๊อบลัจะไม่ค่อย นำเสนอข้อความสำตัญเก้นกว่าสามหรือที่เรื่อง สามเป็นจำนวนที่จ๊อบลัชอบ นำมาใข้ในการนำเสนอมากกว่าที่ เพราะก้อบลัเข้าใจใน •กฎกสุ่มละสาม’ ที่ ทรงพลังในทฤษฏีการสื่อสารเป็นอย่างดี »

 

ตลกเดีว่าสามน่าขำกว่าสอง นักเขียนเดว่าสามสร้างอารมท!ละเทือนใจ ได้ดกว่าสิ สระ น้ำ เป่า ลม มือ สองจ๊อบล่รูดีว่าสามโน้มน้าวได้ดีกว่าห้า ภาพยนตfที่ยงใหญ่ หนังสือ ที่น่าอ่าน บทละครที่ดี รวมทั้งการนำเสนอที่น่าสนใจ ล้วนมีโครงสร้างที่แบ่ง เป็นสามองก,’ทั้งนั้น เรามีลามทหารเสือใม่ใช่ห้าทหารเสือ หนูน้อยโกลดี้ล็อกลั เผชิญหน้ากับหมี

 

สามตัวไม’ใช่สี่ สามเกลอหัวแข็งไม่ใช่สอง วินซ์ ลอมบาร์ดี (Vince Lombardi) โค้ชอเมร์กันฟุตบอลที่เป็นจำหน่าย สระ น้ำ เป่า ลมตำนานของเอ็นเอฟแอดได้บอก กับลูกทีมของเขาว่า ในชีวิตคนเรามีสี่งสำคัญสามสิ่งด้วยกัน : คือครอบครัว ศาสนา และกรีนเบย’’แพ็ค

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Velay ô Vivarais Royal |
Mon BLOG sur l'Histoire |
Jennialogie |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Légende Urbaine
| Mabibliothèque
| Lefleuvedeleternite